ایرانول HT Iranol HT.Heat transfer oil

 • گرانروی 100°C 40°C cSt: HTB-32
 • شاخص گرانروی: 95
 • نقطه اشتعال C°: 215
 • نقطه ريزش C°: 6-
 • دانسيته 15°C kg/m³: 870
 • نوع بسته بندی: بشکه فلزی 208 لیتری
+ موارد بیشتر - بستن

نقد و بررسی تخصصی ایرانول HT

ایرانول HT

روغن انتقال حرارت

ایرانول HT با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) توليد گرديده است.روغن پايه اين محصول بگونه اي جدا سازي و انتخاب گرديده است كه مشخصات مورد نياز بخصوص از نظر عدم ايجـاد بخار روغن در سيستم را تامين نمـايد.

نمایش بیشتر بستن

موارد کاربرد

 • .جهت مصرف در سيستم هاي انتقال حرارتي که حداقل دماي خاموش کردن آنها کمتر از 7ºC- نباشد.

 

خصوصیات

 • .پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • .کاهش ایجاد رسوب
 • .بهینه سازی نقطه اشتعال و نقطه تبخیر برای کاهش فشار بخار در دماهای بالا
 • .پایداری اکسیداسیون و عدم تشکیل لجن در دمای عملیاتی بالا با استفاده از مواد افزودنی بازدارنده اکسیداسیون که منجر به افزایش طول عمر روغن می گردد.
 • .بازده حرارتی بالا در جذب و هدایت گرما
 • .پایداری حرارتی بالا که زمان کارکرد سیال را افزایش می دهد و از شکست مولکولی سیال جلوگیری می نماید.
 • .کنترل فراریت با کاهش ترکیبات زود جوش موجود در سیال به منظور کاهش فشار بخار در دماهای بالا و در نتیجه افزایش کارایی سیستم