ایرانول Super Ronia IRANOL SUPER RONIA

 • حجم محصول: 4لیتر
 • درجه گرانروی SAEیاگرید: 5W30
 • انتخاب پایه روغن: تمام سنتتیک FULL SYNTHETIC
 • سطح کیفیت: SN
+ موارد بیشتر - بستن

نقد و بررسی تخصصی ایرانول Super Ronia

ایرانول Super Ronia

روغن موتور بنزینی

ایرانول سوپر رونیا با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

سطوح کارایی

 • SNAPI
 • RN0700 &RN0710 ApprovedRENAULT
 • A3/B4-12ACEA
 • 17651ISIRI

 

نمایش بیشتر بستن

ایرانول Super Ronia

روغن موتور بنزینی

ایرانول سوپر رونیا با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

نوع بسته بندی

 • کارتن حاوي12 عدد  ظرف یک ليتري فلزی
 • کارتن حاوي6 عدد  ظرف 4 ليتري فلزی
 • کارتن حاوي4 عدد  ظرف 5 ليتري فلزی